www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po categories.ca.po philosophy.c...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po categories.ca.po philosophy.c...
Date: Tue, 10 Jan 2012 11:54:11 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    12/01/10 11:54:11

Modified files:
    philosophy/po : categories.ca.po philosophy.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59

Patches:
Index: categories.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- categories.ca.po  31 Dec 2011 01:28:17 -0000   1.22
+++ categories.ca.po  10 Jan 2012 11:52:54 -0000   1.23
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: categories.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-30 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-05 11:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-10 12:33+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-12-30 20:25-0500\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -475,7 +474,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
 #| "includes all the GNU software, as well as many other packages such as the "
@@ -486,13 +484,10 @@
 "also includes many other packages, such as the X Window System and TeX, "
 "which are not GNU software."
 msgstr ""
-"Un sistema operatiu a l'estil de Unix consta de molts programes. El sistema "
-"GNU inclou tot el programari GNU i molts altres paquets que no s&oacute;n "
-"programari GNU, com el sistema X Window i TeX."
+"Un sistema operatiu a l'estil de Unix consta de molts programes. El sistema 
GNU inclou tots els <a href=\"#GNUsoftware\">paquets oficials de GNU</a>. 
Inclou a més molts altres paquets que no són programari GNU, com el sistema X 
Window i TeX."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
 #| "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
@@ -520,11 +515,10 @@
 "algunes prestacions importants, de manera que s'utilitzava poc. Mentrestant, "
 "el <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.ca.html\">sistema GNU/Linux</a>, una "
 "variant del sistema GNU que se servia com a nucli de Linux en lloc de Hurd, "
-"havia tingut un gran &egrave;xit durant els 90."
+"havia tingut un gran &egrave;xit durant els 90. Això mostra que el sistema 
GNU no és un estàtic paquet de programes; els usuaris i els distribuïdors 
poden seleccionar diferents paquets segons les seves necessitats i desitjos. El 
resultat encara és una variant del sistema GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since the purpose of GNU is to be free, every single component in the GNU "
 #| "operating system has to be free software. They don't all have to be "
@@ -543,10 +537,7 @@
 "component individual del sistema GNU ha de ser programari lliure. No cal, "
 "per&ograve;, que tots ells tinguin copyleft. S'hi pot incloure qualsevol "
 "tipus de programari lliure des del punt de vista legal si ajuda a assolir "
-"els objectius t&egrave;cnics. I tampoc no &eacute;s necessari que tots els "
-"components siguin programari GNU. El sistema GNU pot incloure i inclou "
-"programes lliures sense copyleft (com el sistema X Window) desenvolupats per "
-"altres projectes."
+"els objectius t&egrave;cnics."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -979,7 +970,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducci&oacute;: David, 24 d'abril de 2000<br />Darrera revisi&oacute;: <a "
-"href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 de setembre de 2011."
+"href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 10 de gener de 2012."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- philosophy.ca.po  20 Dec 2011 01:27:20 -0000   1.58
+++ philosophy.ca.po  10 Jan 2012 11:53:08 -0000   1.59
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: philosophy.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-19 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-01 12:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-10 12:36+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-12-19 20:25-0500\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -144,7 +143,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">Your "
 #| "Freedom Needs Free Software</a>"
@@ -152,8 +150,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Measures governments "
 "can use to promote free software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">La vostra "
-"llibertat necessita programari lliure</a>"
+"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Mesures que els governs 
poden aplicar per promoure el programari lliure</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. please leave both these ID attributes here. ... 
@@ -230,8 +227,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 1 de "
-"novembre de 2011."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 10 de "
+"gener de 2012."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]