www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po javascript-trap.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po javascript-trap.pl.po
Date: Thu, 02 Feb 2012 16:17:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    12/02/02 16:17:53

Modified files:
    philosophy/po : javascript-trap.pl.po 

Log message:
    updated to en by Jan Wieremjewicz

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- javascript-trap.pl.po    2 Feb 2012 02:12:33 -0000    1.26
+++ javascript-trap.pl.po    2 Feb 2012 16:17:43 -0000    1.27
@@ -1,24 +1,24 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html
-# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
-# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
+# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010, 2012.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: JavaScript Trap\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-25 13:29-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-02 08:00-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-01-31 20:25-0500\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2012-01-31 20:25-0500\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
 
@@ -421,19 +421,14 @@
 "w&nbsp;definiowaniu naszej propozycji kryterium, oraz&nbsp;dla Davida "
 "Parunakiana za&nbsp;pomoc w&nbsp;uświadomieniu mi problemu.</strong>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-# | [-Appendix:-]{+Appendix A:+} a convention for releasing free JavaScript
-# | programs
-#, fuzzy
-#| msgid "Appendix: a convention for releasing free JavaScript programs"
 msgid "Appendix A: a convention for releasing free JavaScript programs"
-msgstr "Załącznik: konwencja dla wypuszczania wolnych programów JavaScript."
+msgstr "Załącznik A: konwencja dla wypuszczania wolnych programów 
JavaScript."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "For references to corresponding source code, we recommend"
-msgstr "Jako referencje do&nbsp;odpowiedniego kodu źródłowego rekomendujemy"
+msgstr "Odnośniki do&nbsp;kodu źródłowego proponujemy oznaczać"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -456,7 +451,7 @@
 "To indicate the license of the JavaScript code embedded in a page, we "
 "recommend putting the license notice between two notes of this form:"
 msgstr ""
-"By wskazać licencję kodu JavaScript na&nbsp;stronie, proponujemy "
+"By wskazać licencję kodu JavaScript zawartego na&nbsp;stronie, proponujemy "
 "umieszczenie licencji między dwoma komentarzami w&nbsp;tej formie:"
 
 # type: Content of: <pre>
@@ -474,12 +469,11 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"  @licstart Następująca treść jest całkowitym obwieszczeniem\n"
-"  licencyjnym dla kodu JavaScript na&nbsp;tej stronie.\n"
+"  @licstart The following is the entire license notice for the \n"
+"  JavaScript code in this page.\n"
 "  ...\n"
-"  @licend Powyższa treść jest całkowitym obwieszczeniem\n"
-"  licencyjnym dla kodu JavaScript na&nbsp;tej stronie.\n"
-"\n"
+"  @licend The above is the entire license notice\n"
+"  for the JavaScript code in this page.\n"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -498,8 +492,8 @@
 "You can remove that requirement, for code that you have the copyright on, "
 "with a license notice like this:"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>, tak jak wiele innych wolnych "
-"licencji oprogramowania wymaga dystrybucji kopii licencji zarówno z&nbsp;"
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>, tak jak wiele innych licencji "
+"wolnego oprogramowania wymaga dystrybucji kopii licencji zarówno z&nbsp;"
 "kodem jak i&nbsp;binariami programu. Jednakże, GNU GPL jest na&nbsp;tyle "
 "długie, że&nbsp;załączanie go do&nbsp;strony zawierającej JavaScript 
może "
 "być uciążliwe. Można pominąć to wymaganie, dla kodu do&nbsp;którego 
posiada "
@@ -528,16 +522,18 @@
 msgstr ""
 "  Copyright (C) YYYY Developer\n"
 "\n"
-"  Kod JavaScript na&nbsp;tej stronie jest wolnym oprogramowaniem: można 
go\n"
-"  redystrybuować oraz&nbsp;modyfikować go zgodnie z&nbsp;warunkami GNU\n"
-"  General Public License (GNU GPL) zgodnie z&nbsp;opublikowanym przez Free 
Software\n"
-"   Fundation, licencji w&nbsp;wersji 3, bądź&nbsp;(opcjonalnie) każdą 
późniejszą wersją\n"
+"  Kod JavaScript na&nbsp;tej stronie jest wolnym oprogramowaniem: można\n"
+"  go rozprowadzać oraz&nbsp;modyfikować go zgodnie z&nbsp;warunkami GNU\n"
+"  General Public License (GNU GPL) opublikowanym przez Free Software\n"
+"  Foundation, licencji w&nbsp;wersji 3, bądź&nbsp;(opcjonalnie) każdą 
późniejszą wersją\n"
 "  Kod dystrybuowany jest BEZ&nbsp;JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI;\n"
-"  nawet bez&nbsp;domniemanej gwarancji ZDATNOŚCI DO&nbsp;HANDLU czy&nbsp; 
 ZDATNOŚCI DO&nbsp;OKREŚLONEGO CELU. Proszę odwołać się do&nbsp;GNU 
GPL\n"
-"  po&nbsp;szczegóły.\n"
+"  nawet bez&nbsp;domniemanej gwarancji ZDATNOŚCI DO&nbsp;HANDLU\n"
+"  czy&nbsp;ZDATNOŚCI DO&nbsp;OKREŚLONEGO CELU. Proszę odwołać się\n"
+"  do&nbsp;GNU GPL po&nbsp;szczegóły.\n"
 "\n"
 "  Jako dodatkowe zezwolenie zgodne z&nbsp;GNU GPL wersji 3 sekcji 7,\n"
-"  Można dystrybuować nie-źródłowe (np., zminimalizowane bądź&nbsp;  
 upakowane) formy tego kodu bez&nbsp;kopii GNU GPL normalnie wymaganej\n"
+"  można dystrybuować nie-źródłowe (np., zminimalizowane bądź&nbsp;  
 upakowane)\n"
+"  formy tego kodu bez&nbsp;kopii GNU GPL normalnie wymaganej\n"
 "  w&nbsp;sekcji 4, pod&nbsp;warunkiem załączenia tej notatki licencyjnej 
i&nbsp;URL\n"
 "  przez które odbiorcy mogą dotrzeć do&nbsp;Właściwego Źródła\n"
 "\n"
@@ -549,14 +545,9 @@
 "Dziękuje Jaffarowi Rumithowi za&nbsp;zwrócenie mojej uwagi na&nbsp;tę "
 "kwestię."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-# | [-Appendix: a convention for releasing-]{+Appendix B: Publishing+} free
-# | JavaScript programs {+as a webmaster+}
-#, fuzzy
-#| msgid "Appendix: a convention for releasing free JavaScript programs"
 msgid "Appendix B: Publishing free JavaScript programs as a webmaster"
-msgstr "Załącznik: konwencja dla wypuszczania wolnych programów JavaScript."
+msgstr "Załącznik B: konwencja dla wypuszczania wolnych programów 
JavaScript."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -570,6 +561,18 @@
 "webmasters and their visitors, see our accompanying <a href=\"/licenses/"
 "javascript-labels-rationale.html\">rationale document</a>."
 msgstr ""
+"Jeśli jesteście webmasterami chcącymi umieścić na&nbsp;stronie program "
+"napisany w&nbsp;JavaScript, jasne i&nbsp;spójne informacje na&nbsp;temat "
+"licencji oraz&nbsp;kodu źródłowego mogą pomóc gościom upewnić się, 
że&nbsp;"
+"korzystają z&nbsp;wolnego oprogramowania oraz&nbsp;ułatwić Wam zgodność "
+"z&nbsp;ważnymi warunkami licencyjnymi. Nasze <a href=\"/licenses/javascript-"
+"labels.html\">Opisy Licencji Sieciowych JavaScript (ang. JavaScript License "
+"Web Labels)</a> opisują jedną z&nbsp;metod, którą możecie użyć 
do&nbsp;"
+"publikacji takich informacji. By dowiedzieć się więcej na&nbsp;temat tego "
+"jak Opisy Licencji Sieciowych JavaScript mogą pomóc webmasterom oraz&nbsp;"
+"gościom odwiedzających zarządzane przez nich strony, zobaczcie towarzyszą
cy "
+"<a href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">dokument "
+"wyjaśniający</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -637,40 +640,11 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Tłumaczenie: Jan Wieremjewicz 2010; poprawki Jan Owoc 2010, 2011."
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Wieremjewicz 2010, 2012; poprawki Jan Owoc 2010, 2011, 
2012."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "Our proposal is to consider a JavaScript program nontrivial if it makes "
-#~ "an AJAX request, and consider it nontrivial if it defines methods and "
-#~ "either loads an external script or is loaded as one."
-#~ msgstr ""
-#~ "Naszą propozycją jest by traktować programy JavaScript jako 
nietrywialne "
-#~ "jeśli robią one jakiekolwiek żądania AJAX oraz&nbsp;traktować je jako 
"
-#~ "nietrywialne także wtedy, gdy definiują metody bądź&nbsp;ładują "
-#~ "zewnętrzne skrypty, bądź&nbsp;są ładowane jako takie."
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "Finally, we need to change free browsers to support freedom for users of "
-#~ "pages with JavaScript. First of all, browsers should be able to tell the "
-#~ "user about nontrivial nonfree JavaScript programs, rather than running "
-#~ "them. Perhaps <a href=\"https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/";
-#~ "addon/722\">NoScript</a> could be adapted to do this."
-#~ msgstr ""
-#~ "Musimy zmienić wolne przeglądarki by wspierały wolność użytkowników 
stron "
-#~ "zawierających JavaScript. Przede wszystkim, przeglądarki powinny być "
-#~ "w&nbsp;stanie poinformować użytkownika o obecności nietrywialnych "
-#~ "niewolnych programach JavaScript, zamiast uruchamiania ich. Może <a href="
-#~ "\"https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722\";>NoScript</a> "
-#~ "mógłby być zaadaptowany do&nbsp;tego celu."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]