www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-software-gcompris.fr.po ed...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-software-gcompris.fr.po ed...
Date: Wed, 22 Feb 2012 01:28:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/02/22 01:28:27

Modified files:
    education/po  : edu-software-gcompris.fr.po 
             edu-software-gcompris.translist 
    licenses    : licenses.fr.html 
    licenses/po  : licenses.fr-en.html licenses.fr.po 
    philosophy   : free-sw.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl-en.html free-sw.pl.po 
Added files:
    education   : edu-software-gcompris.fr.html 
    education/po  : edu-software-gcompris.fr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-software-gcompris.fr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.fr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.translist?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.fr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.fr.html?cvsroot=www&r1=1.60&r2=1.61
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.fr-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.fr.po?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.76&r2=1.77
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44

Patches:
Index: education/po/edu-software-gcompris.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-gcompris.fr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-software-gcompris.fr.po  21 Feb 2012 22:11:12 -0000   
1.1
+++ education/po/edu-software-gcompris.fr.po  22 Feb 2012 01:26:50 -0000   
1.2
@@ -10,10 +10,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-02-20 20:55+0100\n"
 "Last-Translator: Arthur Godet <arth.godet AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
+"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: fr\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GCompris - GNU Project - Free Software Foundation"

Index: education/po/edu-software-gcompris.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-gcompris.translist,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- education/po/edu-software-gcompris.translist    18 Feb 2012 01:27:21 
-0000   1.3
+++ education/po/edu-software-gcompris.translist    22 Feb 2012 01:26:51 
-0000   1.4
@@ -5,6 +5,8 @@
 <li><a 
href="/education/edu-software-gcompris.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/education/edu-software-gcompris.en.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/education/edu-software-gcompris.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/education/edu-software-gcompris.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</li>
 </ul>

Index: licenses/licenses.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.fr.html,v
retrieving revision 1.60
retrieving revision 1.61
diff -u -b -r1.60 -r1.61
--- licenses/licenses.fr.html  2 Feb 2012 02:09:55 -0000    1.60
+++ licenses/licenses.fr.html  22 Feb 2012 01:27:17 -0000   1.61
@@ -113,8 +113,8 @@
 dans un autre document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Pourquoi il vaut mieux ne pas 
utiliser
 la LGPL pour votre prochaine bibliothèque de composants.</a></li>
- <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL">Anciennes 
versions de
-la GNU LGPL</a></li>
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">Anciennes 
versions
+de la GNU LGPL</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="AGPL">La licence GNU Affero General Public</h3>
@@ -471,7 +471,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2012/02/02 02:09:55 $
+$Date: 2012/02/22 01:27:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.fr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.fr-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- licenses/po/licenses.fr-en.html   2 Feb 2012 02:10:34 -0000    1.3
+++ licenses/po/licenses.fr-en.html   22 Feb 2012 01:27:33 -0000   1.4
@@ -109,7 +109,7 @@
 are intended to be included in another document.</li>
  <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use
  the Lesser GPL for your next library</a></li>
- <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL">Older
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL">Older
  versions of the GNU LGPL</a></li>
 </ul>
 
@@ -432,7 +432,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/02/02 02:10:34 $
+$Date: 2012/02/22 01:27:33 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/po/licenses.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.fr.po,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- licenses/po/licenses.fr.po 21 Feb 2012 22:01:42 -0000   1.35
+++ licenses/po/licenses.fr.po 22 Feb 2012 01:27:33 -0000   1.36
@@ -12,10 +12,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-02-20 22:07+0100\n"
 "Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
+"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: fr\n"
 "Plural-Forms: \n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.76
retrieving revision 1.77
diff -u -b -r1.76 -r1.77
--- philosophy/free-sw.pl.html 2 Feb 2012 02:11:41 -0000    1.76
+++ philosophy/free-sw.pl.html 22 Feb 2012 01:27:44 -0000   1.77
@@ -20,29 +20,45 @@
 
 <h3>Definicja Wolnego Oprogramowania</h3>
 
+<blockquote>
 <p>
-Utrzymujemy poniższą definicję wolnego oprogramowania, by jasno wskazać,
-jakie warunki muszą zostać spełnione w&nbsp;stosunku do&nbsp;konkretnego
-programu, żeby można było go uznać za&nbsp;wolne
-oprogramowanie. Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu weryfikujemy tę definicję by
-wyjaśnić pewne kwestie. Jeśli chcielibyście przyjrzeć się zmianom, jakich
-dokonaliśmy, zajrzyjcie do&nbsp;<a href="#History">sekcji Historia</a>,
-gdzie uzyskacie więcej informacji.
+Definicja wolnego oprogramowania przedstawia jakie warunki muszą zostać
+spełnione aby&nbsp;konkretny program uznać za&nbsp;wolne
+oprogramowanie. Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu modyfikujemy tę definicję by
+wyjaśnić pewne subtelne kwestie. Zajrzyjcie do&nbsp;<a
+href="#History">sekcji Historia</a>, aby&nbsp;zobaczyć zmiany
+w&nbsp;definicji wolnego oprogramowania.
 </p>
+</blockquote>
 
 <p>
-&bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; to kwestia wolności, nie ceny. By
-zrozumieć tę koncepcję, powinniście myśleć o &bdquo;wolności 
słowa&rdquo;,
-a&nbsp;nie &bdquo;darmowym piwie&rdquo; [angielskie &bdquo;free&rdquo;
-znaczy najczęściej &bdquo;wolny&rdquo;, &bdquo;swobodny&rdquo;,
-ale&nbsp;może też oznaczać &bdquo;darmowy&rdquo;].
+&bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; to oprogramowanie, które szanuje wolność
+i&nbsp;społeczeństwo użytkowników. W&nbsp;przybliżeniu to wolności
+użytkowników do&nbsp;uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania,
+analizowania, zmian i&nbsp;ulepszania programów. Mając te wolności
+użytkownicy, zarówno indywidualnie jak i&nbsp;grupowo, kontrolują program
+i&nbsp;co on dla nich robi.
 </p>
 
 <p>
-Wolne oprogramowanie to kwestia wolności użytkowników do&nbsp;uruchamiania,
-kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, zmian i&nbsp;ulepszania
-programów. Dokładniej mówiąc, oznacza to, że&nbsp;użytkownikom programu
-przysługują cztery podstawowe wolności:
+Gdy użytkownicy nie mają kontroli nad&nbsp;programem, to program kontroluje
+użytkowników. Programista kontroluje program, a&nbsp;przez niego
+użytkowników. Ten niewolny lub&nbsp;&bdquo;własnościowy&rdquo;
+[<em>ang. proprietary</em>] program jest narzędziem niesprawiedliwej władzy.
+</p>
+
+<p>
+Więc&nbsp;&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; to kwestia wolności, nie
+ceny. By zrozumieć to pojęcie, powinniście myśleć o &bdquo;wolności
+słowa&rdquo; [<em>angielskie &bdquo;free&rdquo; może znaczyć
+&bdquo;wolny&rdquo;, ale&nbsp;też może oznaczać &bdquo;darmowy&rdquo;
+&ndash; &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in
+&ldquo;free beer&rdquo;</em>].
+</p>
+
+<p>
+Program jest wolnym oprogramowaniem jeśli użytkownicy programu mają cztery
+niezbędne wolności:
 </p>
 
 <ul>
@@ -146,9 +162,9 @@
 <p>
 Aby&nbsp;wszystkie te wolności nabrały rzeczywistego wymiaru, muszą być
 nieodwołalne tak długo, jak nie robicie niczego złego. Jeżeli&nbsp;autor
-oprogramowania ma prawo unieważnienia licencji, bądź&nbsp;wstecznej zmiany
-jej warunków, nawet wówczas, gdy nie zrobiliście niczego, co by taki krok
-uzasadniało, to oprogramowanie nie jest wolne.
+oprogramowania ma prawo unieważnienia licencji, bądź&nbsp;wstecznego dodania
+ograniczeń do&nbsp;warunków, nawet wówczas, gdy nie zrobiliście niczego, co
+by taki krok uzasadniało, to oprogramowanie nie jest wolne.
 </p>
 
 <p>
@@ -194,6 +210,14 @@
 </p>
 
 <p>
+Specjalny przypadek zaistnieje gdy licencja wymaga zmiany nazwy według
+której program jest wywoływany przez inne programy. To uniemożliwia
+wypuszczenie Waszej zmienionej wersji aby&nbsp;zastąpiła oryginalną gdy
+tamta jest wywoływana przez inne programy. Takie wymaganie jest dopuszczalne
+tylko jeśli jest prosty sposób wyznaczenia aliasu aby&nbsp;zmodyfikowana
+wersja mogła być wywoływana przez alias oryginalnej.</p>
+
+<p>
 Wymagania typu &bdquo;jeśli udostępniasz program w&nbsp;ten sposób, musisz
 go udostępnić także w&nbsp;taki sposób&rdquo; również mogą być 
dopuszczalne,
 na&nbsp;tych samych warunkach. Przykład takiego wymagania to, że&nbsp;jeśli
@@ -351,14 +375,20 @@
 
 <h2 id="History">Historia</h2>
 
-<p>Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu weryfikujemy definicję Wolnego Oprogramowania 
by
-wyjaśnić pewne kwestie. Tutaj znajduje się lista modyfikacji jakich
-dokonaliśmy wraz z&nbsp;odnośnikami, by zilustrować co dokładnie uległo
-zmianom, dzięki czemu można je przejrzeć. </p>
+<p>Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu zmieniamy definicję Wolnego
+Oprogramowania. Tutaj znajduje się lista modyfikacji wraz
+z&nbsp;odnośnikami, by zilustrować co dokładnie uległo zmianom. </p>
 
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Wersja
+1.111</a>: Wyjaśnienie 1.77 aby&nbsp;sprecyzować, że&nbsp;tylko wsteczne
+<em>ograniczenia</em> są niedopuszczalne. Posiadacze praw autorskich zawsze
+mogą dodać dodatkowe <em>przyzwolenia</em> na&nbsp;używanie twórczości
+poprzez&nbsp;wydanie twórczości równolegle na&nbsp;inne sposoby.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Version
 1.105</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;w wolności 1. (już opisanej w&nbsp;wersji
 1.80), że&nbsp;to wlicza uruchamianie zmodyfikowanej wersji programu.</li>
@@ -456,11 +486,10 @@
 
 </ul>
 
-<p>Przerwy w&nbsp;numeracji spowodowane są tym, że&nbsp;dokonano wielu innych
-zmian, które nie miały bezpośredniego związku z&nbsp;istotą definicji. 
Były
-to między innymi naprawy zesputych linków, dodane tłumaczenia i&nbsp;tym
-podobne. Jeśli chcielibyście przejrzeć kompletną listę zmian, to jest ona
-dostępna poprzez&nbsp;nasz <a
+<p>Przerwy w&nbsp;numeracji powyżej spowodowane są tym, że&nbsp;dokonano 
wielu
+innych zmian, które nie miały bezpośredniego związku z&nbsp;definicją. 
Były
+to zmiany w&nbsp;innych częściach strony. Kompletna historia zmian jest
+dostępna dostępna poprzez&nbsp;<a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>interfejs
 cvsweb</a>.</p>
 
@@ -508,14 +537,15 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Mariusz
-Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2012.</div>
+Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012; poprawki: Jan Owoc 2010,
+2011, 2012.</div>
 
 
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2012/02/02 02:11:41 $
+$Date: 2012/02/22 01:27:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-sw.pl-en.html  2 Feb 2012 02:12:27 -0000    1.3
+++ philosophy/po/free-sw.pl-en.html  22 Feb 2012 01:28:20 -0000   1.4
@@ -14,24 +14,41 @@
 
 <h3>The Free Software Definition</h3>
 
+<blockquote>
 <p>
-We maintain this free software definition to show clearly what must be
-true about a particular software program for it to be considered free
-software. From time to time we revise this definition to clarify it.
-If you would like to review the changes we've made, please see
-the <a href="#History">History section</a> below for more information.
+The free software definition presents the criteria for whether a
+particular software program qualifies as free software. From time to
+time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
+about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
+below for a list of changes that affect the definition of free
+software.
 </p>
+</blockquote>
 
 <p>
-&ldquo;Free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. To understand
-the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free 
speech,&rdquo;
-not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users'
+freedom and community. Roughly, the users have the freedom to run,
+copy, distribute, study, change and improve the software. With these
+freedoms, the users (both individually and collectively) control the
+program and what it does for them.
 </p>
 
 <p>
-Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute,
-study, change and improve the software. More precisely, it means that the
-program's users have the four essential freedoms:
+When users don't control the program, the program controls the users.
+The developer controls the program, and through it controls the users.
+This nonfree or &ldquo;proprietary&rdquo; program is therefore an
+instrument of unjust power.
+</p>
+
+<p>
+Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of liberty, not price.
+To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as
+in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+</p>
+
+<p>
+A program is free software if the program's users have the
+four essential freedoms:
 </p>
 
 <ul>
@@ -129,9 +146,9 @@
 <p>
 In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
 irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
-software has the power to revoke the license, or retroactively change
-its terms, without your doing anything wrong to give cause, the
-software is not free.
+software has the power to revoke the license, or retroactively add
+restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give
+cause, the software is not free.
 </p>
 
 <p>
@@ -173,6 +190,15 @@
 </p>
 
 <p>
+A special issue arises when a license requires changing the name by
+which the program will be invoked from other programs. That
+effectively hampers you from releasing your changed version so that it
+can replace the original when invoked by those other programs. This
+sort of requirement is acceptable only if there's a suitable aliasing
+facility that allows you to specify the original program's name as an
+alias for the modified version.</p>
+
+<p>
 Rules that &ldquo;if you make your version available in this way, you
 must make it available in that way also&rdquo; can be acceptable too,
 on the same condition. An example of such an acceptable rule is one
@@ -308,13 +334,18 @@
 
 <h2 id="History">History</h2>
 
-<p>From time to time we revise this Free Software Definition to
-clarify it. Here we provide a list of those modifications, along with
-links to illustrate exactly what changed, so that others can review
-them if they like.</p>
+<p>From time to time we revise this Free Software Definition. Here is
+the list of changes, along with links to show exactly what was
+changed.</p>
 
 <ul>
 
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Version
+1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only
+retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright
+holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the
+work by releasing the work in another way in parallel.</li>
+
 <li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Version
 1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point
 (already stated in version 1.80) that it includes really using your modified
@@ -392,11 +423,11 @@
 
 </ul>
 
-<p>There are gaps in the version numbers because there are many other
-changes that do not affect the substance of the definition at all.
-Instead, they fix links, add translations, and so on. If you would
-like to review the complete list of changes, you can do so on
-our <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
+<p>There are gaps in the version numbers shown above because there are
+other changes in this page that do not affect the definition as such.
+These changes are in other parts of the page. You can review the
+complete list of changes to the page through
+the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
 interface</a>.</p>
 
 </div>
@@ -434,7 +465,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/02/02 02:12:27 $
+$Date: 2012/02/22 01:28:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 21 Feb 2012 19:55:35 -0000   1.43
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 22 Feb 2012 01:28:21 -0000   1.44
@@ -13,10 +13,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-02-21 12:51-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"

Index: education/edu-software-gcompris.fr.html
===================================================================
RCS file: education/edu-software-gcompris.fr.html
diff -N education/edu-software-gcompris.fr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/edu-software-gcompris.fr.html   22 Feb 2012 01:26:35 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,233 @@
+
+
+<!-- Parent-Version: 1.57 -->
+<!--#include virtual="/server/header.fr.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>GCompris - Projet GNU - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.fr.html" -->
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-gcompris.translist" -->
+<div id="education-content">
+<h2>GCompris</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+<li>
+<a href="/education/edu-contents.html">Contenu éducation</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-cases.html">Études de cas</a></li>
+
+<li class="active">
+<a href="/education/edu-resources.html">Ressources pédagogiques</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-projects.html">Projets pédagogiques</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-team.html">L'équipe éducation</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+        
+<!-- id="edu-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Éducation</a> 
&rarr; <a
+href="/education/edu-resources.html">Ressources pédagogiques</a> &rarr; <a
+href="/education/edu-software.html">Logiciel libre éducatif</a> &rarr;
+GCompris</p>
+        
+<h3>Description</h3>
+
+<div style="width: 300px; margin: 0px 0px 0px 30px; float: right;">
+
+<a href="/education/misc/gcompris.jpg">
+<img src="/education/misc/gcompris-sm.jpg" alt="Capture d'écran de 
l'interface de GCompris montrant les différents tableaux."/></a>
+</div>
+
+<p>GCompris est une suite éducative complète et multiplateforme pour les
+enfants de 2 à 10 ans qui fait partie du projet GNU. Elle inclut plus de 40
+activités divertissantes qui aident les jeunes enfants à acquérir des
+compétences comme la reconnaissance des lettres et des nombres,
+l'utilisation de la souris et du clavier, l'entraînement à l'algèbre
+élémentaire, la lecture de l'heure sur une horloge analogique, le dessin de
+vecteurs, l'apprentissage de la langue à travers des jeux, et plus
+encore. Le programme inclut un simple éditeur de texte pour produire des
+documents avec un style basique. Une autre caractéristique : l'outil
+d'animation, qui peut servir de support simple et efficace pour raconter des
+histoires, et donc améliore la communication avec les enfants et les aide à
+s'exprimer.</p> 
+
+<p>Chaque activité dans GCompris est un « tableau ». Les tableaux sont
+regroupés dans une barre jaune sur la gauche de l'écran, dans laquelle
+l'enfant peut choisir dès que le programme est lancé. L'organisation à base
+de tableaux rend facile l'ajout de nouvelles activités ou l'adaptation du
+programme à des besoins spécifiques. Le programme lui-même ainsi que tous
+les tableaux sont disponibles dans de nombreuses langues.</p>
+
+<p>Pour en apprendre plus : <a
+href="http://directory.fsf.org/project/gcompris/";> Répertoire FSF</a>, <a
+href="http://gcompris.net/";>Site web officiel de GCompris</a></p>       
                       
+
+<h3>Qui l'utilise et comment</h3>
+
+<p>GCompris est utilisé par un grand nombre d'écoles à travers le monde avec
+d'excellents résultats. Il est intéressant de lire les différents <a
+href="http://gcompris.net/-Schools-using-it-";>commentaires et
+témoignages</a> soumis par les enseignants de classes de tous niveaux qui
+utilisent ce programme.</p>
+
+<p>Son organisation à base de tableaux le rend facilement adaptable à des
+environnements particuliers. Un exemple d'utilisation innovante de GCompris
+est le travail fait par le <a href="http://insight.kerala.gov.in/";>projet
+<em>Insight</em></a> du Kerala, en Inde. Ce projet vise à apporter les
+bénéfices du logiciel libre aux personnes handicapées de cet État. Ses
+initiateurs ont constaté que GCompris est un outil puissant pour améliorer
+les facultés de communication et l'habileté motrice de personnes présentant
+une déficience mentale, tels les enfants atteints d'autisme. Ce projet
+utilise et adapte le programme pour répondre aux besoins particuliers de la
+communauté ciblée.</p>
+ 
+<p>L'équipe d'<em>Insight</em> a mis en place pour les enseignants un module 
de
+formation qui fournit des instructions sur la manière d'utiliser les
+différentes activités de GCompris pour travailler avec des enfants qui ont
+des besoins spéciaux, afin de les aider à acquérir des capacités comme la
+mémoire, l'écoute, la coordination entre les yeux et les mains, ainsi que
+pour augmenter leur durée d'attention. Le module couvre les différents
+niveaux d'éducation, de l'école maternelle à l'école primaire. Un petit
+manuel est distribué aux parents et aux éducateurs spécialisés pour les
+aider à comprendre comment utiliser le logiciel pour améliorer les
+compétences des enfants. </p>
+
+<p>GCompris est aussi utilisé pour aider les enfants plus âgés à 
comprendre les
+relations entre les nombres, apprendre les opérations arithmétiques de base,
+les entraîner au raisonnement analytique, et améliorer leurs capacités de
+communication aussi bien que leur niveau en orthographe, en lecture et en
+écriture.</p>
+
+<h3>Pourquoi</h3>
+
+<p>Les enseignants signalent qu'il est extrêmement facile pour eux de mettre 
en
+œuvre GCompris dans leur programme car les enfants le trouvent intuitif et
+amusant à utiliser. Le programme est aussi une excellente ressource pour les
+enfants et les adultes présentant une déficience mentale. </p>
+
+<p>GCompris est devenu une ressource importante pour accélérer le processus
+d'apprentissage des enfants dans le contexte de pays en voie de
+développement comme l'Inde, où la seule chance pour un enfant de s'habituer
+à l'ordinateur est pendant le temps scolaire. A l'école, les ordinateurs
+sont souvent partagés et les enfants ont un temps limité pour y accéder
+individuellement. GCompris est facile à utiliser et intuitif, donc il est
+particulièrement utile dans cet environnement parce qu'il n'y a pratiquement
+pas de temps passé à comprendre comment le programme fonctionne. Avec
+GCompris les enfants développent rapidement des compétences requises pour
+utiliser un ordinateur.</p>
+
+<h3>Résultats</h3>
+
+<p>GCompris respecte les libertés fondamentales des utilisateurs et cela 
permet
+aux développeurs d'<em>Insight</em> et aux spécialistes d'adapter le
+logiciel aux besoins des enfants, en créant de nouvelles activités et de
+nouveaux tableaux, et en proposant une utilisation innovante du programme
+pour aider les enfants autistes et leurs parents. L'équipe
+d'<em>Insight</em> est aussi libre de distribuer des copies d'une version
+modifiée aux enseignants et parents, qui peuvent utiliser le programme chez
+eux sans restriction. La version modifiée a prouvé son efficacité en
+améliorant les aptitudes fonctionnelles et scolaires d'enfants présentant
+une déficience intellectuelle.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   pages on the GNU web server should be under CC BY-ND 3.0 US.
+   Please do NOT change or remove this without talking
+   with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.fr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Il existe aussi <a
+href="/contact/">d'autres moyens de contacter</a> la FSF.<br />
+Veuillez indiquer (en anglais) les liens orphelins et autres corrections ou
+suggestions à <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Veuillez consulter le <a
+href="/server/standards/README.translations.html">README des traductions</a>
+pour des informations sur la coordination et la soumission de traductions de
+cet article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Cette page peut être utilisée suivant les conditions de la licence <a
+rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ Traduction&nbsp;: Arthur Godet.<br /> Révision&nbsp;: <a
+href="mailto:trad-gnu&#64;april.org";>trad-gnu&#64;april.org</a></div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Dernière mise à jour&nbsp;:
+
+$Date: 2012/02/22 01:26:35 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<!-- <div id="translations">
+ -->
+<!-- <h4>
+Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
+<!--   If you add a new language here, please -->
+<!--   advise address@hidden and add it to -->
+<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
+<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!--   Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!--   See also '(web-trans)Capitalization': -->
+<!--   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
 -->
+<!--   -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list">
+ -->
+<!-- German -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-software-gcompris.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> 
-->
+<!-- English -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-software-gcompris.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- </ul>
+ -->
+<!-- </div>
+ -->
+</div>
+</body>
+</html>

Index: education/po/edu-software-gcompris.fr-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-software-gcompris.fr-en.html
diff -N education/po/edu-software-gcompris.fr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-software-gcompris.fr-en.html    22 Feb 2012 01:26:49 
-0000   1.1
@@ -0,0 +1,201 @@
+<!-- Parent-Version: 1.57 -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>GCompris - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-gcompris.translist" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>GCompris</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+<li>
+<a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+
+<li class="active">
+<a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+
+<li>
+<a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="edu-content" -->
+        
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Education</a> 
&rarr; 
+<a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a> &rarr; 
+<a href="/education/edu-software.html">Educational Free Software</a> &rarr;
+GCompris</p>
+        
+<h3>Description</h3>
+
+<div style="width: 300px; margin: 0px 0px 0px 30px; float: right;">
+
+<a href="/education/misc/gcompris.jpg">
+<img src="/education/misc/gcompris-sm.jpg" alt="Screenshot of the GCompris 
+interface showing the various boards."/></a>
+</div>
+
+<p>GCompris is a cross-platform complete educational suite for children 
+from 2 to 10 years old, and it is part of the GNU project. It includes 
+more than 40 entertaining activities that help little kids learn skills 
+such as the recognition of letters and numbers, the use of the mouse and 
+keyboard, basic algebra training, reading time on an analog clock, vector 
+drawing, language learning through games, and much more. The program 
+includes a simple text processor to produce documents with basic text
+style. Another feature is the animation tool, which can be employed as a 
+simple and effective method to support story telling, thus improving 
+communication with children and helping them to express themselves.</p> 
+
+<p>Each activity in GCompris is a "board". Boards are grouped on a 
+yellow bar to the left of the screen, from which the child can choose 
+as soon as the program is started. The design based on boards makes it 
+easy to add new activities or to adapt the program to specific needs. 
+The program itself and all boards are available in many different 
+languages.</p>
+
+<p>To learn more: <a href="http://directory.fsf.org/project/gcompris/";>
+FSF Directory</a>, <a href="http://gcompris.net/";>
+GCompris Official Website</a></p>                       
       
+
+<h3>Who's Using It and How</h3>
+
+<p>GCompris is used by a large number of schools around the world with 
+excellent results. It is interesting reading the many
+<a href="http://gcompris.net/-Schools-using-it-";>comments and 
+testimonies</a> submitted by teachers of all grades who are using the
+program.</p>
+
+<p>Its board-based design makes it highly and easily adaptable to 
+particular environments. One example of innovative use of GCompris is in 
+the work done by the
+<a href="http://insight.kerala.gov.in/";>Insight Project</a> of Kerala, 
+in India. The project aims to bring the benefits of Free Software to 
+differently abled people in the State. They found that GCompris is a 
+powerful tool to improve the communicative and motor skills of mentally 
+challenged persons like children with autism. The project is using and 
+adapting the program for the particular needs of its target community.</p>
+ 
+<p>The Insight team implemented a training module for teachers that 
+provides instructions on how to use the different activities of GCompris 
+when working with children with special needs, to help these children 
+acquire abilities such as eye-hand coordination, memory, listening, and 
+improving the child's attention span. The module addresses different 
+levels of education, from pre-school to the primary level. A small 
+handbook was also distributed to parents and special educators to help 
+them understand how to use the software to improve children's skills.</p>
+
+<p>GCompris is also used to help older children understand the 
+relationship between numbers, learn basic arithmetic operations, train 
+them in analytical reasoning, and to improve communicative skills as 
+well as spelling, reading and writing.</p>
+
+<h3>Why</h3>
+
+<p>Teachers report that it is extremely easy for them to implement 
+GCompris in their curriculum since children find it intuitive and fun
+to use. The program is also an excellent resource for mentally
+challenged children and adults.</p>
+
+<p>GCompris has become an important resource to speed up the child's 
+learning process in the context of developing countries like India, 
+where the only chance for a child of getting accustomed with computers 
+is during school time. At school, the computers are often shared and 
+children have limited time to access them individually. GCompris is easy 
+to use and intuitive, so it is particularly useful in this environment 
+because there is practically no time spent on getting to understand how 
+the program works. With GCompris children develop quickly the motor 
+skills required to use a computer.</p>
+
+<h3>Results</h3>
+
+<p>GCompris respects the users' fundamental freedoms and this permitted 
+the Insight developers and specialists to adapt the software to the 
+children's needs, creating new activities and boards, and proposing the
+innovative use of the program to help autistic children and their 
+parents. The Insight team is also free to distribute copies of the 
+modified version to teachers and parents, who can use the program at 
+home without restrictions. The modified version has proved effective in 
+improving the academic and functional flair of intellectually 
+challenged children.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   pages on the GNU web server should be under CC BY-ND 3.0 US.
+   Please do NOT change or remove this without talking
+   with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF.<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/02/22 01:26:49 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<!-- <div id="translations"> -->
+<!-- <h4>Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
+<!--   If you add a new language here, please -->
+<!--   advise address@hidden and add it to -->
+<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
+<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!--   Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!--   See also '(web-trans)Capitalization': -->
+<!--   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
 -->
+<!--   -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list"> -->
+<!-- German -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-software-gcompris.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
+<!-- English -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-software-gcompris.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- </ul> -->
+<!-- </div> -->
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]