www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www help/po/help.pl.po philosophy/po/freedom-or...


From: Jan Owoc
Subject: www help/po/help.pl.po philosophy/po/freedom-or...
Date: Sun, 10 Feb 2013 16:49:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    13/02/10 16:49:51

Modified files:
    help/po    : help.pl.po 
    philosophy/po : freedom-or-copyright.pl.po microsoft-old.pl.po 
             microsoft.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/microsoft-old.pl.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/microsoft.pl.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.206&r2=1.207
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.134&r2=1.135

Patches:
Index: help/po/help.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- help/po/help.pl.po 9 Feb 2013 11:29:16 -0000    1.13
+++ help/po/help.pl.po 10 Feb 2013 16:49:49 -0000   1.14
@@ -1,21 +1,20 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/help/help.html
-# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012 Free Software 
Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: help.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 06:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-18 10:33-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-10 09:42-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-08 06:25-0500\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -112,15 +111,6 @@
 "użytkowników GNU/Linux</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | Organize a new Free Software Activist Group to promote use of free
-# | software in your country, region or city. {+Get started by listing your
-# | group at <a
-# | href=\"http://libreplanet.org/wiki/LibrePlanet:Local_Teams/New\";>
-# | libreplanet.org</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Organize a new Free Software Activist Group to promote use of free "
-#| "software in your country, region or city."
 msgid ""
 "Organize a new Free Software Activist Group to promote use of free software "
 "in your country, region or city. Get started by listing your group at <a "
@@ -129,7 +119,9 @@
 msgstr ""
 "Organizujcie nowe Grupy Aktywistów Wolnego Oprogramowania, promujące "
 "stosowanie wolnego oprogramowania w&nbsp;waszym kraju, regionie lub&nbsp;"
-"mieście."
+"mieście. Rozpocznijcie od&nbsp;umieszczenia Waszej grupy na&nbsp;<a href="
+"\"http://libreplanet.org/wiki/LibrePlanet:Local_Teams/New\";> libreplanet."
+"org</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -148,6 +140,8 @@
 "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
 "\"> Help with the Free Software Directory</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">Pomóżcie z&nbsp;Free Software Directory</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Write free software:"
@@ -168,11 +162,11 @@
 "consider taking over one of the <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 "\">unmaintained GNU packages</a>."
 msgstr ""
-"Na&nbsp;stronie <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?";
-"type_id=1\">potrzebna pomoc GNU</a> podajemy listę zadań, do&nbsp;których "
-"poszukiwani są ochotnicy do&nbsp;pakietów GNU. Możecie także rozważyć "
-"przejęcie któryś z&nbsp;<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">pozbawionych opieki pakietów GNU</a>."
+"Na&nbsp;stronie <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1";
+"\">potrzebna pomoc GNU</a> podajemy listę zadań, do&nbsp;których 
poszukiwani "
+"są ochotnicy do&nbsp;pakietów GNU. Możecie także rozważyć przejęcie 
któryś "
+"z&nbsp;<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pozbawionych opieki "
+"pakietów GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
@@ -526,18 +520,11 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011; "
-"poprawki: Paweł Różański 2012."
+"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011, "
+"2013; poprawki: Paweł Różański 2012."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Write <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure "
-#~ "for Python packages</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Napiszcie <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU "
-#~ "configure dla pakietów Python</a>."

Index: philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po  10 Feb 2013 02:02:04 -0000   
1.21
+++ philosophy/po/freedom-or-copyright.pl.po  10 Feb 2013 16:49:50 -0000   
1.22
@@ -8,23 +8,19 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-copyright.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 20:58-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-07 12:14-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-10 09:43-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-09 20:58-0500\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Freedom or Copyright? - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Freedom or Copyright? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Freedom or Copyright? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Wolność czy&nbsp;prawa autorskie? - GNU Project - Fundacja Wolnego "
@@ -464,7 +460,7 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Sylwester Zarębski 2010; poprawki Jan Owoc 2010, 2011, 2013, "
+"Tłumaczenie: Sylwester Zarębski 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2013, "
 "Jan Wieremjewicz 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/microsoft-old.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/microsoft-old.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/microsoft-old.pl.po  9 Feb 2013 17:30:24 -0000    1.14
+++ philosophy/po/microsoft-old.pl.po  10 Feb 2013 16:49:50 -0000   1.15
@@ -9,25 +9,18 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: microsoft-old.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 12:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-07 12:15-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-10 09:44-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-09 12:25-0500\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | Is Microsoft the Great Satan? (Old Version) - GNU Project - Free Software
-# | Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Is Microsoft the Great Satan? (Old Version) - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Is Microsoft the Great Satan? (Old Version) - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"

Index: philosophy/po/microsoft.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/microsoft.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/microsoft.pl.po    9 Feb 2013 17:30:25 -0000    1.14
+++ philosophy/po/microsoft.pl.po    10 Feb 2013 16:49:50 -0000   1.15
@@ -1,38 +1,30 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/microsoft.html
-# Copyright (C) 2010, 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Paweł K. Szulczewski <address@hidden>, 2010.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: microsoft.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 12:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-28 18:33-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-10 09:46-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-09 12:25-0500\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Is Microsoft the Great Satan? - GNU Project - Free Software Foundation
-# | [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Is Microsoft the Great Satan? - GNU Project - Free Software Foundation "
-#| "(FSF)"
 msgid "Is Microsoft the Great Satan? - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
-"Czy&nbsp;Microsoft jest Wielkim Szatanem? - Projekt GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+"Czy&nbsp;Microsoft jest Wielkim Szatanem? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -323,8 +315,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Paweł K. Szulczewski 2010; Poprawki: Jan Wieremjewicz 2010, 
Jan "
-"Owoc 2010, 2012."
+"Tłumaczenie: Paweł K. Szulczewski 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2012, 
2013, "
+"Jan Wieremjewicz 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.206
retrieving revision 1.207
diff -u -b -r1.206 -r1.207
--- po/home.pl.po    10 Feb 2013 00:05:30 -0000   1.206
+++ po/home.pl.po    10 Feb 2013 16:49:50 -0000   1.207
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 18:55-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-07 12:16-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-10 09:47-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-09 18:55-0500\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -404,29 +403,6 @@
 "\">pakiet GNU pozbawiony opieki</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | <a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a
-# | href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a
-# | href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | [-href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a
-# | href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>-]
-# | {+href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-#| "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</"
-#| "a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/"
-#| "pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-#| "href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-#| "\">snakecharmer</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</"
 "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
@@ -441,9 +417,8 @@
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
 "software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
 "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
-"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
-"software/rottlog/\">rottlog</a> i&nbsp;<a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a> i&nbsp;<a href="
+"\"/software/rottlog/\">rottlog</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.134
retrieving revision 1.135
diff -u -b -r1.134 -r1.135
--- server/po/takeaction.pl.po 10 Feb 2013 00:05:35 -0000   1.134
+++ server/po/takeaction.pl.po 10 Feb 2013 16:49:51 -0000   1.135
@@ -9,23 +9,18 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 18:55-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-07 12:25-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-10 09:49-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-09 12:25-0500\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Take Action - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Take Action - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Take Action - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "Podejmijcie działania - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
@@ -203,29 +198,6 @@
 msgstr "Następujące pakiety potrzebują opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a
-# | href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a
-# | href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | [-href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a
-# | href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>-]
-# | {+href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-#| "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</"
-#| "a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/"
-#| "pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-#| "href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-#| "\">snakecharmer</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</"
 "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
@@ -240,9 +212,8 @@
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
 "software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
 "<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
-"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
-"software/rottlog/\">rottlog</a> i&nbsp;<a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a> i&nbsp;<a href="
+"\"/software/rottlog/\">rottlog</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]