www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www server/po/footer-text.uk.po philosophy/po/w...


From: Andriy Bandura
Subject: www server/po/footer-text.uk.po philosophy/po/w...
Date: Mon, 1 Jan 2018 01:14:03 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andriy Bandura <andriykopanytsia>    18/01/01 01:14:03

Modified files:
    server/po   : footer-text.uk.po 
    philosophy/po : why-copyleft.uk.po javascript-trap.uk.po 
    distros/po   : free-distros.uk.po 
Added files:
    licenses/po  : gpl-violation.uk.po 

Log message:
    Updated Ukrainian translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-violation.uk.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.uk.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-copyleft.uk.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.uk.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.uk.po?cvsroot=www&r1=1.76&r2=1.77

Patches:
Index: server/po/footer-text.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.uk.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- server/po/footer-text.uk.po 21 Dec 2017 20:59:34 -0000   1.31
+++ server/po/footer-text.uk.po 1 Jan 2018 06:14:02 -0000    1.32
@@ -3,12 +3,12 @@
 # This file is distributed under the same license as the footer-text.shtml 
package.
 #
 # Evgeniy Sudyr <address@hidden>, 2008.
-# Andriy Bandura <address@hidden>, 2013, 2014, 2016, 2017.
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: footer-text.uk\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-21 20:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-10 15:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-01 07:46+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2017-12-21 20:56+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
+"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -60,7 +60,6 @@
 msgstr "[логотип ФВПЗ]"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "</a><strong>&ldquo;Our mission is to preserve, protect and promote the "
 #| "freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, "
@@ -70,10 +69,10 @@
 "worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of "
 "all software users.&rdquo;</strong>"
 msgstr ""
-"</a><strong>&ldquo;Наша місія &nbsp;&nbsp; збереження, 
захист та підтримка "
-"свободи використання, вивчення, 
модифікації, копіювання і розповсюдження "
-"комп'ютерних програм, а також захист прав 
користувачів вільних "
-"програм&rdquo;.</strong>"
+"</a><strong>&ldquo;Фонд вільного програмного 
забезпечення (ФВПЗ)&nbsp;"
+"&mdash; некомерційна організація, задачею 
якої є сприяння своводі "
+"користувачів комп'ютерів у всьому світі. 
Ми захищаємо права усіх "
+"користувачів програм&rdquo;.</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/why-copyleft.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-copyleft.uk.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/why-copyleft.uk.po  15 Dec 2017 10:59:30 -0000   1.5
+++ philosophy/po/why-copyleft.uk.po  1 Jan 2018 06:14:02 -0000    1.6
@@ -2,22 +2,22 @@
 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 #
-# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014.
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-copyleft.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-15 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-01 08:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-01 07:39+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <>\n"
 "Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
 "X-Outdated-Since: 2017-12-11 09:56+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
+"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Why Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -68,7 +68,6 @@
 "заслуг, але в цьому є глибокий сенс, про 
який ми тут поговоримо."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Humility is abnegating your own self interest, but you and the one who "
 #| "uses your code are not the only ones affected by your choice of which "
@@ -85,16 +84,18 @@
 "freedom. When it comes to defending everyone's freedom, to lie down and do "
 "nothing is an act of weakness, not humility."
 msgstr ""
-"Смирення&nbsp;&mdash; це зречення від своїх 
власних інтересів; але ви і ті, "
-"хто використовує ваші програми,&mdash; не 
єдині, кого стосується ваш вибір "
-"ліцензії вільних програм для 
використання вашого вихідного тексту. Дех
то, "
-"користуючись вашим вихідним текстом у 
невільній програмі, намагається "
+"Покора&nbsp;&mdash; це зречення своїх власних 
інтересів; але інтерес, від"
+" якого "
+"ви відмовляєтеся, коли не застосовуєте 
копілефт для свого програмного коду,"
+" це не суто "
+"ваш особистий інтерес. Дехто, "
+"користуючись вашим вихідним кодом у 
невільній програмі, намагається "
 "відмовити у свободі іншим, і якщо ви 
дозволите йому це, то ви не зумієте "
-"захистити свободу. Лягти і нічого не 
робити, коли мова йде про захист "
-"свободи інших&nbsp;&nbsp; прояв слабкості, а не 
смирення."
+"захистити свободу тих людей. Лягти і 
нічого не робити, коли мова йде про"
+" захист "
+"свободи кожного&nbsp;&nbsp; прояв слабкості, а 
не покори."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Releasing your code under one of the BSD licenses, or some other "
 #| "permissive non-copyleft license, is not doing wrong; the program is still "
@@ -108,8 +109,10 @@
 "But it is weak, and in most cases it is not the best way to promote users' "
 "freedom to share and change software."
 msgstr ""
-"Випускаючи свій вихідний текст під однією 
з ліцензій BSD або якою-небудь "
-"іншою ліберальною ліцензією без 
копілефту, ви не робите погано; програма "
+"Випускаючи свій вихідний текст під однією 
з <a href=\"/licenses/bsd.html\""
+">ліцензій BSD</a> "
+" або якою-небудь іншою ліберальною 
ліцензією без копілефту, ви не робите"
+" погано; програма "
 "залишається вільною і служить на благо 
нашої спільноти. Але це слабкість, і "
 "в більшості випадків це не кращий спосіб 
сприяти свободі користувачів "
 "змінювати програми та обмінюватися ними."
@@ -186,17 +189,15 @@
 "translations.html\">&ldquo;Посібнику з 
перекладу&rdquo;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013 Фонд вільного 
програмного "
+"Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013, 2017 Фонд вільного 
програмного "
 "забезпечення, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -206,10 +207,11 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk\"> ліцензії 
Creative "
-"Commons Attribution-NoDerivs (<em>Із зазначенням 
авторства&nbsp;&mdash; Без "
-"похідних творів</em>) 3.0 Сполучені Штати</a>."
+"Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\""
+" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.uk\";> 
ліцензії"
+" Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives (<em>Із зазначенням 
авторства&nbsp;&mdash; Без "
+"похідних творів</em>) 4.0 Міжнародна</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -221,3 +223,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
+

Index: philosophy/po/javascript-trap.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.uk.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- philosophy/po/javascript-trap.uk.po 11 Dec 2017 10:02:17 -0000   1.23
+++ philosophy/po/javascript-trap.uk.po 1 Jan 2018 06:14:02 -0000    1.24
@@ -2,12 +2,12 @@
 # Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 #
-# Andriy Bandura <address@hidden>, 2013, 2016, 2017.
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2013, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: javascript-trap.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-11 08:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-10 08:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-01 07:27+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
 "X-Outdated-Since: 2017-12-11 08:56+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
+"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #. type: Content of: <h2>
@@ -264,7 +264,6 @@
 "розглядаємо окремо."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In practical terms, how can we deal with the problem of nonfree "
 #| "JavaScript programs in web sites? The first step is to avoid running it."
@@ -272,8 +271,8 @@
 "In practical terms, how can we deal with the problem of nontrivial nonfree "
 "JavaScript programs in web sites? The first step is to avoid running it."
 msgstr ""
-"Як на практиці ми можемо вирішувати 
проблему невільних програм на мові "
-"JavaScript на сайтах? Перший крок&nbsp;&nbsp; 
уникати їх виконання."
+"Як на практиці ми можемо вирішувати 
проблему нетривіальних невільних програм "
+"на мові JavaScript на сайтах? Перший 
крок&nbsp;&nbsp; уникати їх виконання."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: distros/po/free-distros.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.uk.po,v
retrieving revision 1.76
retrieving revision 1.77
diff -u -b -r1.76 -r1.77
--- distros/po/free-distros.uk.po    21 Dec 2017 17:59:24 -0000   1.76
+++ distros/po/free-distros.uk.po    1 Jan 2018 06:14:03 -0000    1.77
@@ -2,12 +2,12 @@
 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 #
-# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014, 2015, 2016, 2017.
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-21 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-10 14:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-01 07:31+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2017-12-21 17:56+0000\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
+"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -282,17 +282,15 @@
 "пакунками. "
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"http://proteanos.com/\";>"
 msgid "<a href=\"https://pureos.net/\";>"
-msgstr "<a href=\"http://proteanos.com/\";>"
+msgstr "<a href=\"https://pureos.net/\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "PureOS"
-msgstr ""
+msgstr "PureOS"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "gNewSense, a GNU/Linux distribution based on Debian, with sponsorship "
 #| "from the FSF."
@@ -300,8 +298,8 @@
 "PureOS, a GNU distribution based on Debian with a focus on privacy, "
 "security, and convenience."
 msgstr ""
-"gNewSense, дистрибутив GNU/Linux, заснований на Debian 
і фінансований Фондом "
-"вільного програмного забезпечення."
+"PureOS, дистрибутив GNU на основі Debian, який 
приділяє особливу увагу "
+"приватності, безпеці та зручності. "
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://trisquel.info/\";>"

Index: licenses/po/gpl-violation.uk.po
===================================================================
RCS file: licenses/po/gpl-violation.uk.po
diff -N licenses/po/gpl-violation.uk.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/po/gpl-violation.uk.po   1 Jan 2018 06:14:02 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,290 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.html
+# Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2018.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gpl-violation.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-02 20:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-01 08:11+0200\n"
+"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <>\n"
+"Language: uk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
+"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Violations of the GNU Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Порушення ліцензій GNU - Проект GNU - Фонд 
вільного програмного забезпечення"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Violations of the GNU Licenses"
+msgstr "Порушення ліцензій GNU"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you think you see a violation of the GNU <a "
+"href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, <a "
+"href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, <a "
+"href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, or <a "
+"href=\"/licenses/fdl.html\">FDL</a>, the first thing you should do is "
+"double-check the facts:"
+msgstr ""
+"Якщо ви думаєте, що виявили порушення <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>, <a href=\"/licenses/"
+"agpl.html\">GNU AGPL</a> або <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU FDL</a>, "
+"спершу вам потрібно ретельно перевірити 
такі речі:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Does the distribution contain a copy of the License?"
+msgstr "Чи містить дистрибутив копію 
ліцензії?"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Does it clearly state which software is covered by the License? Does it say "
+"anything misleading, perhaps giving the impression that something is covered "
+"by the License when in fact it is not?"
+msgstr ""
+"Чи зрозуміло вказано, на які програми 
поширюється ліцензія? Чи йде мова про "
+"що-небудь оманливе, наприклад, 
створюється враження, ніби на"
+"щось ліцензія поширюється, хоча в 
дійсності це не так?"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Is source code included in the distribution?"
+msgstr "Чи входить у дистрибутив джерельний 
код?"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Is a written offer for source code included with a distribution of just "
+"binaries?"
+msgstr ""
+"Чи входить у дистрибутив пропозиція 
джерельного коду або лише двійкових"
+" файлів?"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Is the available source code complete, or is it designed for linking in "
+"other non-free modules?"
+msgstr ""
+"Чи доступний джерельний код є повним або 
він призначений для компонування з"
+"іншими невільними модулями?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If there seems to be a real violation, the next thing you need to do is "
+"record the details carefully:"
+msgstr ""
+"Якщо щось дійсно здається порушенням, то 
вам потрібно"
+"акуратно та докладно описати:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "the precise name of the product"
+msgstr "точну назву продукту"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "the name of the person or organization distributing it"
+msgstr "ім'я особи або назву організації, яка 
розповсюджує це"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"email addresses, postal addresses and phone numbers for how to contact the "
+"distributor(s)"
+msgstr ""
+"адреси електронної пошти, поштові адреси 
та номери телефонів для зв'язку із "
+"розповсюджувачами"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "the exact name of the package whose license is violated"
+msgstr "точну назву пакунку, ліцензія якого 
порушена"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "how the license was violated:"
+msgstr "яким чином порушена ліцензія:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "Is the copyright notice of the copyright holder included?"
+msgstr "Чи міститься сповіщення 
правовласника про авторські права?"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "Is the source code completely missing?"
+msgstr "Чи повністю відсутній джерельний код?"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"Is there a written offer for source that's incomplete in some way? This "
+"could happen if it provides a contact address or network URL that's somehow "
+"incorrect."
+msgstr ""
+"Чи є письмова пропозиція джерельного 
коду, в якому чогось"
+"бракує? Це могло б трапитися, якщо в ньому 
вказано контактну адресу або"
+"адресу в мережі, яка в якомусь відношенні 
неправильна."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "Is there a copy of the license included in the distribution?"
+msgstr "Чи містить дистрибутив копію 
ліцензії?"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"Is some of the source available, but not all? If so, what parts are missing?"
+msgstr ""
+"Чи доступна тільки частина вихідного 
тексту, а не усе? Якщо так, то яких"
+" частин "
+"не вистачає?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The more of these details that you have, the easier it is for the copyright "
+"holder to pursue the matter."
+msgstr ""
+"Чим більше у вас є цих подробиць, тим 
простіше правовласнику "
+"вирішити проблему."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once you have collected the details, you should send a precise report to the "
+"copyright holder of the packages that are being misused. The copyright "
+"holder is the one who is legally authorized to take action to enforce the "
+"license."
+msgstr ""
+"Як тільки ви зберете подробиці, вам слід 
надіслати точний звіт"
+"правовласнику пакунків, щодо яких 
допущено зловживання."
+"Саме правовласник за законом 
уповноважений вживати заходів для"
+"контролю дотримання ліцензії."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If the copyright holder <strong>is</strong> the Free Software Foundation, "
+"please send the report to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;<"
+"/a>. "
+"It's important that we be able to write back to you to get more information "
+"about the violation or product. So, if you use an anonymous remailer, "
+"please provide a return path of some sort. If you'd like to encrypt your "
+"correspondence, just send a brief mail saying so, and we'll make appropriate "
+"arrangements. Because the FSF endorsed <a "
+"href=\"https://www.fsf.org/licensing/enforcement-principles\";>the Principles "
+"of Community-Oriented GPL Enforcement</a>, you can rest assured that your "
+"report will help to educate the violator rather than punish them for their "
+"mistake."
+msgstr ""
+"Якщо правовласником <strong> є </strong> Фонд 
вільного програмного"
+"забезпечення, будь ласка, надішліть звіт 
за адресою: <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;<"
+"/a>. Важливо, щоб ми"
+"могли зв'язатися з вами для отримання 
подальших відомостей про порушення або"
+"про продукт. Тому, якщо ви користуєтеся 
анонімним пересиланням, будь ласка,"
+"надайте який-небудь спосіб зворотного 
зв'язку. Якщо ви хотіли б"
+"зашифрувати свою кореспонденцію, пошліть 
коротке повідомлення, в якому про це"
+"йдеться, і ми зробимо відповідні кроки. 
Оскільки ФВПЗ схвалив <a"
+"href = \"https://www.fsf.org/licensing/enforcement-principles\";> 
принципи"
+"громадсько-орієнтованої охорони GPL </a>, ви 
можете бути впевнені, що ваш"
+"звіт більше посприяє освіті порушників, а 
не покаранню їх за помилку."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Note that the GPL, and other copyleft licenses, are copyright licenses. "
+"This means that only the copyright holders are empowered to act against "
+"violations. The FSF acts on all GPL violations reported on FSF copyrighted "
+"code, and we offer assistance to any other copyright holder who wishes to do "
+"the same."
+msgstr ""
+"Зверніть увагу, що GPL та інші ліцензії з 
копілефтом є"
+"ліцензійними договорами в системі 
авторського права. Це означає, що тільки"
+"правовласники уповноважені діяти проти 
порушень. ФВПЗ реагує на"
+"всі виявлені порушення GPL щодо програм, 
права на які"
+"належать ФВПЗ, і ми пропонуємо підтримку 
будь-якому іншому правовласнику,"
+"який бажає чинити так само."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, we cannot act on our own if we do not hold copyright. Thus, be sure to "
+"find out who the copyright holders of the software are before reporting a "
+"violation."
+msgstr ""
+"Однак ми не можемо діяти від свого імені, 
якщо авторські права нам не"
+"належать. Тому обов'язково дізнайтеся, хто 
є правовласником,"
+"перед тим, як надіслати звіт про 
порушення."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and "
+"other corrections or suggestions can be sent to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також 
<a href=\"/"
+"contact/\">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі посилання "
+"і інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити "
+"можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і "
+"пропозиції щодо перекладу за адресою <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. </p><p>Відомості з 
координації та "
+"пропозицій перекладів наших статей див. у 
<a href=\"/server/standards/README."
+"translations.html\">&ldquo;Посібнику з 
перекладу&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2017 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2017 Фонд 
вільного"
+" програмного забезпечення, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
+"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\""
+" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.uk\";> 
ліцензії"
+" Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives (<em>Із зазначенням 
авторства&nbsp;&mdash; Без "
+"похідних творів</em>) 4.0 Міжнародна</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Підтримка українського перекладу: Андрій 
Бандура (address@hidden)"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Оновлено:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]