www-sr-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Www-sr-dev] www-sr/server/takeaction.sr.po


From: Страхиња Радић
Subject: Re: [Www-sr-dev] www-sr/server/takeaction.sr.po
Date: Sun, 17 Aug 2008 18:11:53 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070728 Thunderbird/2.0.0.6 Mnenhy/0.7.4.0

Страхиња Радић је написао:
3) Једну везу у овој датотеци си вратио на .html, а једну си пребацио на .sr.html, иако ту страницу још увек не контролише ГНУН. За сада треба све везе ка таквим датотекама пребацити на .html уколико на главном серверу не постоји одговарајућа страница (што је случај, нпр. са /help/help.sr.html).

Исправка; сада сам видео /help/help.sr.po. Прегледаћу све .po датотеке које си поставио у понедељак.

--
 _   _  ______________________________________________________
 /(_____)\ | ____ __ __ __ __                  |
 \_/~ ~\_/ |/ __// /_/ // // / http://www.gnu.org/home.sr.html  |
 (\'_'/) / / / __ /_\ ' / http://www.stallman.org      |
  (o_o) /_/ /_/ /_//____/ http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164 |
      |______________________________________________________|
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]