www-sr-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-sr-dev] www-sr/server/takeaction.sr.po


From: Страхиња Радић
Subject: [Www-sr-dev] www-sr/server/takeaction.sr.po
Date: Sun, 17 Aug 2008 17:49:20 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070728 Thunderbird/2.0.0.6 Mnenhy/0.7.4.0

    Лазаре, скренуо бих Ти пажњу на следеће:

1) Када додајеш датотеке у СУВ, пожељно је додати и поруку која описује измену која је начињена (Log message), и то на енглеском.

2) Када мењаш .po датотеке, постави *своје* име, презиме и адресу електронске поште у поље "Last-Translator:" (ако ти подаци не стоје и у првом коментару, онда се они додају и ту, на крај списка, као што пише у http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html#p2.3.1). Тако ће начињене измене онај ко прегледа разне верзије датотеке моћи да повеже са одговарајућом особом (не брини, неће ми бити „криво“ због тога; напротив, једноставно треба знати ко је шта радио).

3) Једну везу у овој датотеци си вратио на .html, а једну си пребацио на .sr.html, иако ту страницу још увек не контролише ГНУН. За сада треба све везе ка таквим датотекама пребацити на .html уколико на главном серверу не постоји одговарајућа страница (што је случај, нпр. са /help/help.sr.html).

--
 _   _  ______________________________________________________
 /(_____)\ | ____ __ __ __ __                  |
 \_/~ ~\_/ |/ __// /_/ // // / http://www.gnu.org/home.sr.html  |
 (\'_'/) / / / __ /_\ ' / http://www.stallman.org      |
  (o_o) /_/ /_/ /_//____/ http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164 |
      |______________________________________________________|
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]